Interhospital Conference

หน้าแรก > การประชุมวิชาการ > Interhospital Conference

หัวข้อ :  1/2559 : Case Protocol

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 1/2559

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 15:09:12

หัวข้อ :  Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2559

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 15:08:48

หัวข้อ :  3/2558: Case Protocol

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:39:44

หัวข้อ :  1/2558 : Case Protocol

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:36:26

หัวข้อ :  Case Discussion ครั้งที่ 1/2558

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:36:04

หัวข้อ :  2/2558: Case Protocol

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:35:50

หัวข้อ :   Case Discussion ครั้งที่ 2/2558

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:34:37

หัวข้อ :  4/2558: Case Protocol

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:33:18

หัวข้อ :  5/2558: Case Protocol

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:32:56

หัวข้อ :  Case Discussion ครั้งที่ 5/2558

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:32:43

หัวข้อ :  Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2560

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:31:03

หัวข้อ :  poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุม 810 A, B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:30:49

หัวข้อ :  poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2561

ณ ห้องประชุม Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:30:38

หัวข้อ :  2/2559 : Case Protocol

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 2/2559

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:29:22

หัวข้อ :  3/2559 : Case Protocol

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 3/2559

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:29:02

หัวข้อ :  Case Discussion ครั้งที่ 3/2559

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:28:31

หัวข้อ :  Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2559

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:27:38

หัวข้อ :  Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:21:56

หัวข้อ :  Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:21:36

หัวข้อ :  poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:21:20

หัวข้อ :  poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2560

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:19:22

หัวข้อ :  Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:19:03

หัวข้อ :  poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2561

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:18:29

หัวข้อ :  poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2560

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:17:29

หัวข้อ :  Case Discussion ครั้งที่ 4/2557

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:37:26

หัวข้อ :  5/2557 - Case Protocol

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:37:08

หัวข้อ :  Case Discussion ครั้งที่ 5/2557

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:36:48