อบรมระยะสั้น

หน้าแรก > การประชุมวิชาการ > อบรมระยะสั้น

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2561

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:25:07

หัวข้อ :  Update Adult Immunizatio (เฉพาะสมาชิก)

อาจารย์ แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

แก้ไขล่าสุด : 30 มีนาคม 2560 01:13:13

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2560

วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2560 01:50:22

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม SALON B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2559 04:40:33

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2558

แก้ไขล่าสุด : 15 มกราคม 2558 11:32:05