ประกาศทั่วไป

หน้าแรก > For the public > ประกาศทั่วไป

หัวข้อ :  ประชุมวิชาการ "Siriraj Infectious Diseases Conference 2019"

17 พ.ค. 62: Antimicrobial Stewardship Workshop 18-20 พ.ค. 62: Clinical Pearl in Infectious Diseases ณ รพ.ศิริราช

แก้ไขล่าสุด : 17 มกราคม 2562 15:35:48

หัวข้อ :  Young Investigators Awards

Institut Mérieux - Infectious Diseases Association of Thailand (IDAT) joint award

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 15:07:48

หัวข้อ :  ขอเชิญรับฟังการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นด้านโรคติดเชื้อ 2557

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:16:09

หัวข้อ :  การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ปีการฝึกอบรม 2562

1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แก้ไขล่าสุด : 04 ตุลาคม 2561 11:57:47

หัวข้อ :  อดีต-ปัจจุบัน และอนาคต ของวิชาโรคติดเชื้อในประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด : 10 กรกฏาคม 2561 14:14:11

หัวข้อ :  Siriraj Infectious Disease Conference 2018

26-27 พฤษภาคม 2561: การอบรมระยะสั้น 28 พฤษภาคม 2561: การอบรมเชิงปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4 รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 24 มกราคม 2561 11:57:13