Annual Meeting

หน้าแรก > Handout > Annual Meeting

หัวข้อ :  การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45

วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 04 กุมภาพันธ์ 2562 10:45:43

หัวข้อ :  การประกวดผลงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ ในงานประชุมใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 41

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2558

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:34:19

หัวข้อ :  การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 43

วันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:20:52

หัวข้อ :  การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 41

วันที่ 22- 25 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:05:13

หัวข้อ :  การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 44

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2561 15:26:23

หัวข้อ :  การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 42

วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2560 09:55:46