ประชุมใหญ่วิชาการประจำปี

หน้าแรก > การประชุมวิชาการ > ประชุมใหญ่วิชาการประจำปี > การประกวดผลงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ ในงานประชุมใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 41

หัวข้อ : การประกวดผลงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ ในงานประชุมใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 41

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ

ในงานประชุมใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 41 

โดยส่ง Abstract ได้ที่ E-mail: chayawan_idat@hotmail.com

หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2558

สามารถ Download รายละเอียดการประกวด และแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 

Link 1: ระเบียบประกวดงานวิจัย และแบบฟอร์ม

Link 2: แบบฟอร์ม (Word)