ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

หน้าแรก > การประชุมวิชาการ > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ > Current Issues in Healthcare Associated Infections

หัวข้อ : Current Issues in Healthcare Associated Infections

การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้่อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12 

เรื่อง " Current Issues in Healthcare Associated Infections"

ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี