หน้าแรก > Fellow > > ขอเชิญส่งประกวดผลงานวิจัยดีเด่น และ รางวัลนักวิจัยโดดเด่น

หัวข้อ : ขอเชิญส่งประกวดผลงานวิจัยดีเด่น และ รางวัลนักวิจัยโดดเด่น

สามารถดาวน์โหลดระเบียบ ได้ดังนี้

Link 1 :  ระเบียบการส่งผลงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อเพื่อนำเสนอและเข้าประกวดผลงานวิจัยดีเด่น

Link 2 :  ระเบียบการสมัครเพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยโดดเด่น (Investigator Award)

Link 3 :  ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อเพื่อเข้าประกวดผลงานวิจัยดีเด่น