หน้าแรก > สมาชิก > > การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1

หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1

ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ 

เรื่อง Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ
 
* รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน
 
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้
 
Link 1: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติฯ
Link 2: กำหนดการ
Link 3: แบบฟอร์มลงทะเบียน