หน้าแรก > สมาชิก > > ขอเชิญส่งประกวดผลงานวิจัยดีเด่น และ รางวัลนักวิจัยโดดเด่น

หัวข้อ : ขอเชิญส่งประกวดผลงานวิจัยดีเด่น และ รางวัลนักวิจัยโดดเด่น

 
 
สามารถดาวน์โหลดระเบียบ ได้ดังนี้
 
Link 1>>  ระเบียบการส่งผลงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อเพื่อนำเสนอและเข้าประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
 
Link 2 >> ระเบียบการสมัครเพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยโดดเด่น (Investigator Award)
 
Link 3 >> แบบฟอร์มการสมัครเพื่อนำเสนอและเข้าประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
 
Link 4 >> แบบฟอร์มการสมัครเพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยโดดเด่น (Investigator Award)
 
Link 5 >> ตัวอย่างการเขียน Abstract