หน้าแรก > สมาชิก > > ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการ SSI/ISID Infectious Disease Research Fellowship Program

หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการ SSI/ISID Infectious Disease Research Fellowship Program

ข่าวประชาสัมพันธ์:

ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์

"โครงการ SSI/ISID Infectious Disease Research Fellowship Program"

ซึ่งดำเนินการโดย International Society for Infectious Disease

และกำลังเปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทางคลินิก และห้องปฏิบัติการ

ที่สถาบันทางการแพทย์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยทางโครงการฯ จะสนับสนุนแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ และนักวิทยาศาสตร์

ให้ได้รับโอกาสในการฝึกอบรม ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้โดยตรงที่

http://www.isid.org/grants/grants_ssi_fellowships.shtml

จึงเรียนมาเพื่อทราบ