สมัครสมาชิก

หน้าแรก > Fellow > สมัครสมาชิก > ขั้นตอนสมัครสมาชิก

หัวข้อ : ขั้นตอนสมัครสมาชิก

ขั้นตอนสมัครสมาชิกของสมาคมฯ

วิธีที่ 1.  สมัครผ่าน website

1. คลิกเมนู REGISTER ด้านบนของหน้า Website

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน กดบันทึก

3. โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเข้าบัญชีของสมาคมฯ *

4. ส่งหลักฐานการโอนเงิน** พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร และวันที่สมัคร มาทาง mail: annytk.idat@gmail.com

5. สมาคมฯ จะดำเนินการส่งรายละเอียด เลขที่สมาชิก และหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกให้ท่านทราบต่อไป***

 

วิธีที่ 2. สมัครโดยกรอกเอกสาร

1. ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน** มาที่โทรสาร 02-7166807 หรือ mail: annytk.idat@gmail.com

3. สมาคมฯ จะดำเนินการส่งรายละเอียด เลขที่สมาชิก และหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกให้ท่านทราบต่อไป***

 

หมายเหตุ

*อัตราค่าสมัครสมาชิก (ตลอดชีพ) จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

**โอนเข้าบัญชี "สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย" ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-596211-6

***การสมัครเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมของกรรมการบริหารสมาคมฯ แล้วเท่านั้น