ประกาศทั่วไป

หน้าแรก > For the public > ประกาศทั่วไป > ข่าวประชาสัมพันธ์:: ขอเชิญชวนผู้สมัครเพื่อขอรับทุน แบบไม่มีเงื่อนไข สนับสนุนรางวัลโดยสถาบัน Institut Merieux

หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์:: ขอเชิญชวนผู้สมัครเพื่อขอรับทุน แบบไม่มีเงื่อนไข สนับสนุนรางวัลโดยสถาบัน Institut Merieux

 
ขอเชิญชวนผู้สมัครเพื่อขอรับทุน แบบไม่มีเงื่อนไข
“Institut Merieux–Infectious Diseases Society young clinician/scientist award”
สนับสนุนรางวัลโดยสถาบัน Institut Merieux
 

 

ดาวน์โหลดระเบียบการขอทุน และคุณสมบัติต่างๆ ได้ที่  Link 1: >>>>