Annual Meeting

หน้าแรก > Handout > Annual Meeting > การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45

หัวข้อ : การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45

 

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม
 
การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45
 
ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 
 
** รายละเอียดอื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวก
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับบริษัทยา ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมการประชุมฯ
 
 >   รายละเอียดการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม [Downlond Link (1)]