การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2558

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 1/2558

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558  เวลา 13.00 – 15.45 น. 

 

ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 
(Link 1) Case 1  :  A 62-year-old Thai male presented with right leg pain for 3 hours
 
(Link 2) Case 2  :  A 35-year-old male presented with acute febrile illness with abdominal pain for 1 day
 
(Link 3) Case 3  :  A 38-year-old male with prolonged fever and generalized lymphadenopathy