การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2559

Protocol & Case Summary

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 5/2559

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม ธนะรัชต์ ชั้น 3 กองอายุรกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

Link (1) : "A 66-year-old female, recurrent communicating hydrocephalus, presented with abdominal mass for 6 months"

Link (2) : "A 52-year-old female with APL presented with fever and cervical lymphadenopathy for 2 months" 

Link (3) : "A 27-year-old Thai male with prolonged fever and progressive dyspnea for 2 months" 

คลิกอ่านตาม link ด้านล่าง