หนังสือ

Update in lnfectious Diseases 2023

 
 
หนังสือ Update in Infectious Diseases 2023  
 
ราคา/เล่ม  350 บาท

รายละเอียดการจัดส่ง ดังนี้


จัดส่งทางไปรษณีย์พัสดุ (ในประเทศ)

            -  สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 1-2 เล่ม                              คิดว่าจัดส่งเป็นเงิน                     60         บาท

            -  สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 3-5 เล่มขึ้นไป                     คิดว่าจัดส่งเป็นเงิน                    150         บาท

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สภากาชาดไทย

เลขที่บัญชี   045-5-96211-6  

ชื่อบัญชี     “สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย”  

 

ลิงก์สำหรับการสั่งซื้อหนังสือผ่าน Google Form >>> https://forms.gle/5GdsWN19URfyWuq98