Public Relation Meeting

ขอเชิญเข้าร่วม Medlab Asia Congress 2024

ขอเชิญเข้าร่วม

ประชุมวิชาการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Medlab Asia Congress 2024

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ ฮอลล์ 5-7 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

การลงทะเบียนและการเข้าร่วมงาน

1. ลงทะเบียน คลิกที่นี่  กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โปรดเลือกวันและหัวข้อที่ต้องการเข้าร่วม (การเข้าร่วมงานจำเป็นต้องลงทะเบียน)

2. รอรับอีเมลยืนยัน และดาวน์โหลดป้ายชื่อ พร้อม QR Code ลงในมือถือเพื่อเข้างาน

3. เข้าร่วมประชุมวิชาการตามหัวข้อที่ได้เลือกไว้ ตามวันและเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ : หากต้องการลงทะเบียนแบบกลุ่ม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุภาพรรณ โสภี 

                  เบอร์โทรศัพท์ 0-2036-0500 ต่อ 212

                  อีเมล supaphan.sopee@informa.com