การฝึกอบรม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

>>>  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนันทญา แย้มมา

        โทร 0-2201-1581

         อีเมล nantaya.yn@gmail.com