02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

For the public

โรคฝีดาษลิงภาคสาม เดือนนี้ต้องจบ หรือจะให้เป็นโรคประจำถิ่น?