COVID-19

ข้อมูล COVID-19


11 มิถุนายน 2563

การรับวัคซีนสำหรับลูกน้อย ในช่วง COVID-19 ระบาด

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 เมษายน 2563

คำแถลง สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


09 มีนาคม 2563

ความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สำหรับแพทย์

โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


10 มีนาคม 2563

ขั้นตอนการทำความสะอาด รับมือ COVID-19

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


09 มีนาคม 2563

หน้ากากอนามัยใช้ซ้ำได้หรือเปล่า

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


09 มีนาคม 2563

คำแนะนำเกี่ยวกับการนำหน้ากากอนามัยมาใช้ซ้ำ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


09 มีนาคม 2563

หน้ากากอนามัยควรสวมเมื่อใดบ้าง

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป