การฝึกอบรม

Interhospital Conference


06 มกราคม 2566

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร (simulation center for military medicine) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


06 มกราคม 2566

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร (simulation center for military medicine) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


06 มกราคม 2566

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 - 17:00 น. ณ Hall A Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


25 ตุลาคม 2565

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30-17:00 น. ณ Hall A Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป