การฝึกอบรม

Fellow


24 ตุลาคม 2566

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2567

1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


28 กันยายน 2565

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2566

1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 พฤศจิกายน 2564

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2565

1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 กันยายน 2564

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ปีการฝึกอบรม 2564

1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 กันยายน 2564

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ปีการฝึกอบรม 2563

1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 กันยายน 2564

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ปีการฝึกอบรม 2562

1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป