ความรู้สำหรับประชาชน

รายการความรู้สำหรับประชาชน


10 พฤษภาคม 2567

คำแนะนำเรื่องการป้องกันและรักษาโควิด-19

โดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


24 ตุลาคม 2566

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

(Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule) สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


07 มิถุนายน 2566

ตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

(Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule) สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


02 มิถุนายน 2566

ไม่กินยามั่วเดี๋ยวดื้อยานะ

โดย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 มกราคม 2566

เตือนระวัง โรคเมลิออยด์

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


02 มิถุนายน 2565

โรคฝีดาษลิง ต้องรู้จัก ต้องป้องกัน ไม่ต้องกลัว Part 2

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


30 พฤษภาคม 2565

โรคฝีดาษลิง ต้องรู้จัก ต้องป้องกัน ไม่ต้องกลัว

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


25 พฤษภาคม 2565

5 องค์กรวิชาชีพแถลงการณ์ เรื่องโรคฝีดาษวานร

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


20 กรกฏาคม 2564

The benefits of using respiratory syndromic multiplex PCR during the COVID-19 Pandemic

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00-13:00 น.

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 มิถุนายน 2564

6 ข้อแนะนำ เตรียมตัวฉีดวัคซีน

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


21 พฤษภาคม 2564

หนังสือ Handbook of Infectious Disease

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


17 พฤษภาคม 2564

ISHAM 2021

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


15 พฤษภาคม 2564

APACC 2021

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


17 มีนาคม 2564

The 5th ID Rama Symposium 2021

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

คลิป MU [by Mahidol] โนโรไวรัส (Norovirus) เชื้อระบาดฆ่าไม่ตาย

โดย Mahidol Channel

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

อีโคไล เชื้อร้ายจากผักสลัด : คลิป MU [by Mahidol]

โดย Mahidol Channel

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

9 เรื่องเข้าใจผิดโรคพิษสุนัขบ้า : คลิป MU [by Mahidol]

โดย Mahidol Channel

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ยาหยุดเอดส์ : คลิป MU [by Mahidol]

โดย Mahidol Channel

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

เขียง ก่อโรค? : คลิป MU [by Mahidol]

โดย Mahidol Channel

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

โรคหน้าฝนในเด็ก : คลิป MU [by Mahidol]

โดย Mahidol Channel

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ปอดติดเชื้อ คลิป MU [by Mahidol]

โดย Mahidol Channel

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

รู้ทันฝุ่นพิษ PM 2.5 : คลิป MU [by Mahidol Channel]

โดย Mahidol Channel

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

อาหารเป็นพิษ โรคฮิตหน้าร้อน

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แผลติดเชื้อจากแบคทีเรีย

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

วัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แอนติบอดี ยับยั้งไวรัสอีโบลา (EBOLA)

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

โรคลมพิษ โรคใกล้ตัวที่ไม่ธรรมดา

โดย ผศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา ภาควิชาตจวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ไข้กาฬหลังแอ่น

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ไข้อีดำอีแดง

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ระวังไวรัสเมอร์ส

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

อันตราย! โรคแพ้อาหาร

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัว

โดย ผศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

โรคไข้ซิกา

โดย ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

โรคอุจจาระร่วง

โดย อ.พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

โรคพิษสุนัขบ้า อันตรายใกล้ตัว

โดย อ.พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ระวัง! โรคมือ เท้า ปาก

โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

อย่ามองข้าม...การรับประทานยาที่ถูกวิธี

โดย รศ.พญ. อุไรวรรณ พานิช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

อย่ามองข้าม โรควัณโรคปอด

โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

หยุดยาต้านเอดส์ เสี่ยงเชื้อดื้อยา

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ระวัง! เชื้อจากพิษสุนัขบ้า

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

ระวัง! โรคตาแดง

โดย รายการพบหมอศิริราช

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ผลไม้ดอง ของแสลง (3/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ผลไม้ดอง ของแสลง (2/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ผลไม้ดอง ของแสลง (1/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ยำรวมมิตร ทะเลสด (3/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ยำรวมมิตร ทะเลสด (2/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ยำรวมมิตร ทะเลสด (1/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ซูชิ

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน สลัดผัก พระเอกหรือผู้ร้าย (3/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน สลัดผัก พระเอกหรือผู้ร้าย (2/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน สลัดผัก พระเอกหรือผู้ร้าย (1/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ว่าด้วยเรื่องเชื้อโรค กับ ส้มตำปลาร้า (3/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ว่าด้วยเรื่องเชื้อโรค กับ ส้มตำปลาร้า (2/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ว่าด้วยเรื่องเชื้อโรค กับ ส้มตำปลาร้า (1/3)

โดย RAMA CHANNEL

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 มิถุนายน 2562

3D Animation

เซ็กส์ในวัยเรียน

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 6-35 เดือน

โดย กองป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: ไข้เดงกี และไข้เลือดออก

โดย ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: ไข้หวัด / ไข้หวัดใหญ่

โดย อ. นพ.พอพล โรจน์พันธุ์

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

โดย ผศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: วัณโรค

โดย นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: การติดเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์

โดย รศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: โรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โดย ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: โรคอีสุกอีใส

โดย ผศ. พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

โดย ผศ. นพ.ธนา ขอเจริญพร

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดย น.ท.พัทธยา เรียงจันทร์

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

บทความ: อุจจาระร่วง

โดย น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป