02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

  • ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลก
  • คำแนะนำในการรับวัคซีนในผู้ใหญ่ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
  • การรับวัคซีนสำหรับลูกน้อย ในช่วง COVID-19 ระบาด
  • คำแนะนำในการรับวัคซีนในเด็ก ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
  • แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
  • ประชาสัมพันธ์ หนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

NEWS & ACTIVITIES

29 กันยายน 2563

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ปีการฝึกอบรม 2564...

อ่านต่อ

28 กันยายน 2563

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคต...

อ่านต่อ

08 กันยายน 2563

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติด...

อ่านต่อ

30 กรกฏาคม 2563

รายการหนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย...

อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2563

คำแนะนำในการรับวัคซีนในผู้ใหญ่ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19...

อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2563

การรับวัคซีนสำหรับลูกน้อย ในช่วง COVID-19 ระบาด...

อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2563

คำแนะนำในการรับวัคซีนในเด็ก ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19...

อ่านต่อ

27 พฤษภาคม 2563

แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19...

อ่านต่อ

ACADEMIC