02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

  • การอบรมระยะสั้นประจำปี 2563
    17-20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
  • ประชาสัมพันธ์ หนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

NEWS & ACTIVITIES

21 พฤศจิกายน 2562

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2563

อ่านต่อ

12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา

อ่านต่อ

08 พฤศจิกายน 2562

The Third Siriraj Antimicrobial Stewardship (3rd SiAMS) Workshop

อ่านต่อ

08 พฤศจิกายน 2562

Siriraj Infectious Disease Conference 2020

อ่านต่อ

06 ตุลาคม 2562

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ปีการฝึกอบรม 2563...

อ่านต่อ

18 กันยายน 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4/2562

อ่านต่อ

16 กันยายน 2562

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 “Bridging science to practice”...

อ่านต่อ

10 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 สถาบันบำราศนราดูร...

อ่านต่อ

ACADEMIC