02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

 • 6 ข้อแนะนำ เตรียมตัวฉีดวัคซีน
 • APHFC 2021
 • ISHAM 2021
 • หนังสือ Handbook of Infectious Disease
 • คำชี้แจงเรื่อง การให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว
 • การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2565-2567
 • The 5th ID Rama Symposium 2021
 • APACC 2021
 • รับชมย้อนหลัง การบรรยายพิเศษผ่านออนไลน์เรื่อง วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว... ท่านพร้อมหรือยัง
 • Siriraj Infectious Disease Conference 2021
 • Update on Influenza in COVID-19 Era
 • ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลก
 • คำแนะนำในการรับวัคซีนในผู้ใหญ่ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
 • การรับวัคซีนสำหรับลูกน้อย ในช่วง COVID-19 ระบาด
 • คำแนะนำในการรับวัคซีนในเด็ก ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
 • แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 • ประชาสัมพันธ์ หนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

NEWS & ACTIVITIES

01 มิถุนายน 2564

6 ข้อแนะนำ เตรียมตัวฉีดวัคซีน

อ่านต่อ

28 พฤษภาคม 2564

APHFC 2021

อ่านต่อ

19 เมษายน 2564

รายการหนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย...

อ่านต่อ

02 เมษายน 2564

E-Book

อ่านต่อ

16 กุมภาพันธ์ 2564

การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2565-2567...

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2563

Siriraj Infectious Disease Conference 2021

อ่านต่อ

29 กันยายน 2563

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ปีการฝึกอบรม 2564...

อ่านต่อ

28 กันยายน 2563

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคต...

อ่านต่อ

ACADEMIC