Short-course Meeting

Short-course Meeting List


29 กุมภาพันธ์ 2567

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2567

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


02 มิถุนายน 2566

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2566

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 มีนาคม 2565

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2565

16-18 มีนาคม 2565

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


27 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกการอบรมระยะสั้นประจำปี 2563

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


17 มีนาคม 2563

ประกาศเลื่อนการอบรมระยะสั้นประจำปี 2563

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2561

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2560

วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม SALON B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 เมษายน 2562

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2558

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป