ความรู้สำหรับประชาชน

ขอเชิญดาวน์โหลดคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ฉบับประชาชน (ฉบับเต็ม)

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566
"ฉบับประชาชน" ฉบับเต็ม