ความรู้สำหรับประชาชน

เตือนระวัง โรคเมลิออยด์

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเมลิออยด์

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1q48OMQmDp-ckbmJL0OkHvzuez3HCXbiD