ความรู้สำหรับประชาชน

บทความ: วัณโรค

วัณโรค
 
นายแพทย์ พัชรสาร ลีนะสมิต
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 
“วัณโรค” (tuberculosis) คือโรคติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) ในภาษาไทยอาจเรียกเชื้อก่อโรคชนิดนี้อย่างง่าย ๆ ว่า “เชื้อวัณโรค” และในบางครั้งอาจเรียกโรคนี้สั้น ๆ ว่า “ทีบี” ซึ่งย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษของเชื้อ วัณโรคไม่ใช่โรคใหม่ หากแต่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายที่สาคัญมานานนับพันปี อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคนั้น เพิ่งมีขึ้นในช่วงร้อยกว่าปีมานี้เอง ....
 
อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลด

สำหรับดาวน์โหลด