Public Relation Meeting

งานประชุมของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ