ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

หน้าแรก > การประชุมวิชาการ > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

หัวข้อ :  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29

วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok

แก้ไขล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2560 01:50:04

หัวข้อ :  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2560: Tropic Neurology

วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2560 21:22:57

หัวข้อ :  The 2nd ID Rama Workshop

"Cutting Edge in Infectious Diseases" วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 06 กุมภาพันธ์ 2560 03:32:19

หัวข้อ :  Infectious Disease Ramathibodi Workshop

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมบุหงา ชั้น 3 โรงแรม Golden tulip กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 05 พฤศจิกายน 2558 03:44:23

หัวข้อ :  Current Issues in Healthcare Associated Infections

แก้ไขล่าสุด : 26 มิถุนายน 2558 04:41:02

หัวข้อ :  The first Comprehensive Infection in Immunocompromised Host Symposium : 5-6 มี.ค. 58

แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2558 04:07:50

หัวข้อ :  งานอบรม Short Course Training on Adult Dengue International

6-8 สิงหาคม 2557

แก้ไขล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2557 15:07:12

หัวข้อ :  HIV Drug Therapy Glasgow 2014

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ HIV Drug Therapy Glasgow 2014 ซึ่งจะมีขั้นที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสหราชอณาจักร ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีความประสงค์จะให้ทุนสำหรับแพทย์นักวิจัยจากประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2558 09:29:29

หัวข้อ :  สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Melioidosis and Tuberculosis

Learning from each other - improving the clinical management and prevention of melioidosis and tuberculosis in UK and South East Asia : 6 - 9 มกราคม 2558

แก้ไขล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2557 15:05:28

หัวข้อ :  อบรมเชิงปฏิบัติการ การดื้อยาต้าน HIV ครั้งที่ 10

12-13 กุมภาพันธ์ 2558

แก้ไขล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2557 15:08:11