ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

หน้าแรก > การประชุมวิชาการ > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

หัวข้อ :  The 3rd ID Rama Workshop 2018

"Advancing Sciences & Innovation in Infectious Diseases" วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 15:07:25

หัวข้อ :  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2560: Tropic Neurology

วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 15:06:20

หัวข้อ :  Current Issues in Healthcare Associated Infections

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:38:06

หัวข้อ :  The 2nd ID Rama Workshop

"Cutting Edge in Infectious Diseases" วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:17:10

หัวข้อ :  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29

วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:15:35

หัวข้อ :  The first Comprehensive Infection in Immunocompromised Host Symposium : 5-6 มี.ค. 58

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:05:35

หัวข้อ :  Infectious Disease Ramathibodi Workshop

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมบุหงา ชั้น 3 โรงแรม Golden tulip กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:04:50

หัวข้อ :  The 4rd ID Rama Symposium 2019

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2561 15:10:56

หัวข้อ :  ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

แก้ไขล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2561 13:27:37

หัวข้อ :  ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 20 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมอารี แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 06 ธันวาคม 2560 14:35:53

หัวข้อ :  งานอบรม Short Course Training on Adult Dengue International

6-8 สิงหาคม 2557

แก้ไขล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2557 15:07:12

หัวข้อ :  HIV Drug Therapy Glasgow 2014

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ HIV Drug Therapy Glasgow 2014 ซึ่งจะมีขั้นที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสหราชอณาจักร ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีความประสงค์จะให้ทุนสำหรับแพทย์นักวิจัยจากประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2558 09:29:29

หัวข้อ :  สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Melioidosis and Tuberculosis

Learning from each other - improving the clinical management and prevention of melioidosis and tuberculosis in UK and South East Asia : 6 - 9 มกราคม 2558

แก้ไขล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2557 15:05:28

หัวข้อ :  อบรมเชิงปฏิบัติการ การดื้อยาต้าน HIV ครั้งที่ 10

12-13 กุมภาพันธ์ 2558

แก้ไขล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2557 15:08:11