สมาชิก

Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2

Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2 (Hybrid version)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ มา up skill การทำงานในห้องปฏิบัติการ BSL ด้วยหลักสูตรสุดพิเศษจากคณะวิทย์ มหิดล ร่วมกับ ดีกรีพลัส

✅ หลักสูตรได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ สธ 0621.06/7019
✅ เรียน Online จากที่ไหน เมื่อไรก็ได้
✅ เรียน Onsite เพียงครึ่งวัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
✅ ตอบข้อสงสัยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน Virtual Class
✅ ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับรองโครงการความปลอดภัยทางชีวภาพได้ตามกฎหมายประเทศไทย