สมาชิก

Common Consultation in Infectious Diseases

 
 
หนังสือ Common Consultation in Infectious Diseases
** คลิกดาวน์โหลดรายชื่อผู้นิพนธ์ & สารบัญ ด้านล่าง **
 
ราคา/เล่ม  400 บาท
 
รายละเอียดการจัดส่ง ดังนี้
 
จัดส่งทางไปรษณีย์พัสดุ (ในประเทศ)
 
       -  สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 1-2 เล่ม                         คิดค่าจัดส่งเป็นเงิน                     60         บาท
     
       -  สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 3-5 เล่ม                         คิดค่าจัดส่งเป็นเงิน                    100         บาท
 
     
วิธีการชำระเงิน
 
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สภากาชาดไทย
 
เลขที่บัญชี   045-5-96211-6  
 
ชื่อบัญชี     “สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย”  
 
 
ลิงก์สำหรับการสั่งซื้อหนังสือผ่าน Google Form >>> https://forms.gle/gk7yNZKqtEesXuDc6
 
หมายเหตุ :
1. สำหรับการจัดส่งจะดำเนินการหลังท่านสั่งซื้อภายในไม่เกิน 15 วันทำการ 
2. สำหรับในกรณีที่มีการสั่งซื้อหนังสือจำนวน 100 เล่ม ให้ส่วนลดค่าสั่งซื้อหนังสือราคาเล่มละ 350 บาท 
 
 

สำหรับดาวน์โหลด