สมาชิก

Update in Infectious Diseases 2024

หนังสือ Update in Infectious Diseases 2024
** คลิกดาวน์โหลดรายชื่อผู้นิพนธ์ & สารบัญ ด้านล่าง **
 
ราคา/เล่ม 350 บาท
 
รายละเอียดการจัดส่ง ดังนี้
 
จัดส่งทางไปรษณีย์พัสดุ (ในประเทศ)
 
       -  สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 1-2 เล่ม    คิดค่าจัดส่งเป็นเงิน    60   บาท
     
       -  สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 3-5 เล่ม    คิดค่าจัดส่งเป็นเงิน    100  บาท
 
     
วิธีการชำระเงิน
 
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สภากาชาดไทย
 
เลขที่บัญชี   045-5-96211-6  
 
ชื่อบัญชี     “สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย”  
 
ลิงก์สำหรับการสั่งซื้อหนังสือผ่าน Google Form  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRQ7lAqynf-YliuTplnmScxesBIe6ykoolRFbV_q89zH169A/viewform
 
1. สำหรับการจัดส่งจะดำเนินการหลังท่านสั่งซื้อภายในไม่เกิน 15 วันทำการ 

สำหรับดาวน์โหลด