Short-course Meeting

หน้าแรก > Handout > Short-course Meeting

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2562 15:50:19

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2558

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:16:51

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม SALON B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:04:24

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2561

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:04:09

หัวข้อ :  การอบรมระยะสั้นประจำปี 2560

วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุด : 07 พฤศจิกายน 2561 14:03:49

หัวข้อ :  Update Adult Immunizatio (เฉพาะสมาชิก)

อาจารย์ แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

แก้ไขล่าสุด : 30 มีนาคม 2560 01:13:13