หน้าแรก > สมาชิก > > ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14

หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา

การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14

เรื่อง "Key Evidence on Infection Prevention and Control" 

ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรม จอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Link (1): กำหนดการ