หน้าแรก > บุคคลทั่วไป > > กิจกรรมเพื่อประชาชน

หัวข้อ : กิจกรรมเพื่อประชาชน

ตัวแทนสมาคมโรคติดเชื้อจะออกรายการวิทยุ คลื่น FM 1000  เรื่อง ebola virus เวลา 20.00-20.20 น.