หน้าแรก > การประชุมวิชาการ > > การอบรมระยะสั้นประจำปี 2562

หัวข้อ : การอบรมระยะสั้นประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมระยะสั้นประจำปี 2562 
 
"Short course of Infectious Diseases 2019"
 
ระหว่างวันที่ 11-14  มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
 
โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
 
                            >   กำหนดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2562  [ อยู่ระหว่างการ Update ]
 
                            >   หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม  [Downlond Link (1)]
 
                            > โครงการจัดประชุมฯ  [Downlond Link (2)]
 
                            >   อัตราค่าลงทะเบียน 
 
         ก่อน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
             ::     สมาชิกสมาคมฯ   =  3,200 บาท
 
             ::     บุคคลทั่วไป        =  3,600 บาท
 
         หลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562       
 
             ::     สมาชิกสมาคมฯ   =   3,500 บาท 
 
             ::     บุคคลทั่วไป        =   4,000 บาท 
 
                        >   รายละเอียดการสนับสนุนสำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ [Downlond Link (3)]