การฝึกอบรม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2568

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2567

Link สำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1opn29Xc8mDyaqQn2ywoDDdPD3sW0l_ad/view