การฝึกอบรม

ตารางกิจกรรม


26 กันยายน 2566

กำหนดการและกิจกรรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปี 1-2

(ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

กำหนดการและกิจกรรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปี 1-2

(ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2566)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กันยายน 2564

กำหนดการและกิจกรรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปี 1-2

(ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2565)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กันยายน 2564

กำหนดการและกิจกรรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปี 1-2

(ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กันยายน 2564

กำหนดการและกิจกรรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปี 1-2

(ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กันยายน 2564

กำหนดการและกิจกรรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปี 1-2

(ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กันยายน 2564

กำหนดการและกิจกรรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปี 1-2

(ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กันยายน 2564

กำหนดการและกิจกรรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปี 1-2

(ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป