การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2566


22 เมษายน 2567

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 เมษายน 2567

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 เมษายน 2567

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30-17:00 น. ณ ห้อง Chandelier 1 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30-17:00 น. ณ ห้อง Chandelier 1 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:00 -16:30 น. ณ ห้องประชุม 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องสัมมนา 4 - 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13:00- 16:30 น. ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13:00- 16:30 น. ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป