การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2565


22 กันยายน 2565

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ชั้น 3-4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 กันยายน 2565

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ชั้น 3-4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


31 พฤษภาคม 2565

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


29 เมษายน 2565

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-16:00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


07 เมษายน 2565

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กุมภาพันธ์ 2565

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป