การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2565


26 กันยายน 2566

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร (simulation center for military medicine) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร (simulation center for military medicine) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 - 17:00 น. ณ Hall A Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 กันยายน 2566

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30-17:00 น. ณ Hall A Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 กันยายน 2565

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ชั้น 3-4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 กันยายน 2565

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ชั้น 3-4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


31 พฤษภาคม 2565

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


29 เมษายน 2565

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-16:00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


07 เมษายน 2565

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กุมภาพันธ์ 2565

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป