การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2564


10 มกราคม 2565

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 พฤศจิกายน 2564

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


17 พฤศจิกายน 2564

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00-15:40 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 ตุลาคม 2564

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00-15:40 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 ตุลาคม 2564

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


09 สิงหาคม 2564

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


08 มิถุนายน 2564

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-16:30 น. เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


08 มิถุนายน 2564

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:30 น. เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


05 พฤษภาคม 2564

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-16:30 น. เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


02 มีนาคม 2564

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:30 น. เป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/95162156197 Meeting ID: 951 6215 6197

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป