การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2559


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2559

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2559

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป