การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2567


06 มิถุนายน 2567

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องสัมมนา 4 - 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 เมษายน 2567

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องสัมมนา 4 - 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 เมษายน 2567

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 เมษายน 2567

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป