การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2558


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2558

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2558

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง Petchburi Grand Hall โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง Petchburi Grand Hall โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2558

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2558

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2558

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2558

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป