การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2563


13 มกราคม 2564

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 พฤศจิกายน 2563

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแมนดารินเอ โรงแรมแมนดารินสามย่าน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


11 พฤศจิกายน 2563

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏฺบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


31 สิงหาคม 2563

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแมนดารินเอ โรงแรมแมนดารินสามย่าน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


31 สิงหาคม 2563

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


24 กรกฏาคม 2563

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


27 กุมภาพันธ์ 2563

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป