การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2562


23 พฤศจิกายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


27 กันยายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


27 กันยายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 สิงหาคม 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


21 มิถุนายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ธนะรัชต์ ชั้น 3 กองอายุรกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 พฤษภาคม 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A–B โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 พฤษภาคม 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป