การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2557


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2557

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2557

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2557

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2557

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2557

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2557

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2557

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Napalai A โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2557

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Napalai A โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2557

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2557

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป