การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2560


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2560

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2560

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป