การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2561


21 มิถุนายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


21 มิถุนายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 พฤษภาคม 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A–B โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A–B โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป